Misschien iets voor jou?

Judopak kopen Werptechnieken Controletechnieken

Misschien iets voor jou?

Verwurgingen

De judo sport zit vol met verschillende technieken en handelingen. Een bekende techniek betreft de wurgtechniek. Deze kan op veel verschillende manieren worden toegepast en wanneer dit op de juiste manier gebeurd is de tegenstander al gauw genoodzaakt om af te kloppen. Aangezien wurgtechnieken erg gevaarlijk kunnen zijn dienen ze op een goede manier te worden aangeleerd. Mede vanwege het gevaar van het wurgen worden ze pas vanaf het 13e levensjaar aan iemand aangeleerd. Onder de 13 jaar is het toepassen van wurgtechnieken daarom verboden. Wanneer een judoka tijdens een wurggreep afklopt moet bovendien onmiddellijk worden gestopt met de handeling om zo onder andere te voorkomen dat iemand stikt.

Verschillende soorten judo verwurgingen

Verwurgingen binnen de judosport kunnen in de drie onderstaande categorieën worden ingedeeld:

  • Het verwurgen van de luchtwegen
  • Het verwurgen van het zenuwstelsel
  • Het verwurgen van de bloedbanen

Het verwurgen van de bloedbanen wordt bij judo doorgaans het meest toegepast en onderwezen. Dit omdat deze techniek het snelste het gewenste effect oplevert en daarnaast de minste kracht kost. Bovendien sluit deze techniek het beste aan bij het judo principe van 'het maximale effect halen tegen een zo minimaal mogelijke inspanning'.

Do-Jime

Een bekende wurgtechniek in de judosport is 'Do-Jime'. Deze techniek betreft het samenpersen van het hoofd, de nek of de buik met de benen en is zéér gevaarlijk. Het is daarom, samen met nog drie andere andere wurgtechnieken, verboden om de Do-Jime techniek toe te passen. Een judoka die een Do-Jime toepast maakt zich schuldig aan het plegen van een strafbaar feit en dient hiervoor te worden gestraft.